Wie zijn wij?

Wij bezoeken als clown verzorgings- en verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking met als doel contact te maken. Tijdens dit contact kan verdriet en blijdschap met elkaar worden gedeeld. We proberen aandacht, warmte en ontspanning te bieden.
Contact maken we door bijvoorbeeld samen plezier te maken of te zingen. Tijdens het bezoek spelen we in op de verschillende niveau’s en stemmingen. We kunnen gebruik maken van ondersteunende middelen, zoals materialen van vroeger, handpoppen of andere attributen.

error: Content is protected !!